at gennemføre

at gennemføre
to implement

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • gennemføre — gen|nem|fø|re vb., r, gennemførte, gennemført …   Dansk ordbog

  • Socialisere — Gennemføre statsovertagelse af produktionsmidlerne …   Danske encyklopædi

  • Attentatet på Hitler — Den 20. juli 1944 foretog oberst Claus von Stauffenberg et attentat på Adolf Hitler i førerhovedkvarteret Ulveskansen i Rastenburg i Østprøjsen. To gange tidligere havde Stauffenberg undladt at gennemføre attentatet fordi Hermann Göring og… …   Danske encyklopædi

  • Løb — 1. Hjortevildtets ben og hønsefuglenes tarser. 2. Rør på glatløbet våben. 3) Sportsbegivenhed over en fastsat strækning, hvor det gælder om at komme først eller gennemføre på kortest mulig tid …   Danske encyklopædi

  • Svend 2. Estridsen — Svend 2. Estridsen, konge af Danmark 1047 1074, søn af Ulf Jarl og Knud den Stores søster, Estrid. Svend vokser op i England. Da Hardeknud dør i 1042, gør Svend krav på den danske trone. Imidlertid vinder Magnus magtkampen, og Svend bliver indsat …   Danske encyklopædi

  • Tycho Brahe — (1546 1601), et af de store navne i dansk videnskabs historie, grundlagde den moderne observerende astronomi. Allerede i oldtiden havde astronomerne observeret, men Tychos indsats var at han indså at fremskridt i astronomien forudsatte… …   Danske encyklopædi

  • studietid — I stu|die|tid 1. stu|die|tid sb., en (periode i ens liv hvor man er under uddannelse); de mødte hinanden i studietiden II stu|die|tid 2. stu|die|tid sb., en, er, erne (tid som det tager at gennemføre et studie); normeret studietid …   Dansk ordbog

  • udsættelsesforretning — ud|sæt|tel|ses|for|ret|ning sb., en, er, erne; gennemføre en udsættelsesforretning …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”